Obec Branice

Obecní úřad Branice, Branice 77, 398 43 Bernartice u Milevska, Tel: 382 589 253, e-mail: obec@branice.cz
Novinky

Novinky

14. ledna - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!!
Dnešní myslivecký ples se z technických důvodů ruší! Nový termín je 18.2.2017.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V neděli 1. ledna se po Silvestrovských bujarých sešla necelá dvacítka turistů k novoročnímu
pochodu pořádanému Vejrovským zemanstvím. Počátek trasy výpravu vedl směrem na 
Stehlovice. Poté nabrali směr jih k Jetětickému potoku, kde se napojili na stezku Vejrovského
zemanství. Ta je zavedla kolem samot až na okraj Veselíčka, odkud výprava pokračovala
zpět do Branic. Zhruba čtyřkilometrovou trasu zvládli v lehkém tempu a krásném počasí za
necelou hodinu.
Novinky
Fotogalerii naleznete zde: rajce/pochod/2017/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 26. prosince, na druhý svátek Vánoční, poměřili své síly přiznivci stolního tenisu.
Mezi 21 hráči se tento rok nenašla žádná žena. Po zápasech základních skupin následovaly
vyřazovací boje. Vítězem se stal, jeden z hlavních favoritů turnaje, T. Pícha (na fotce druhý
zprava), když ve finálovém utkání porazil V. Jaloveckého (první zprava). V souboji generací
se ze třetího místa radoval S. Jindrák (druhý zleva) před J. Duškem (první zleva). Všichni
nelepší si odnesli ceny určené k osobní spotřebě.
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 24. prosince se po Štědrém večeru sešlo u kapličky Sv. Kříže téměř 40 známých a 
kamarádů, aby zde popovídali nejen o nadílce. K chuti a zahřátí byl připraven horký punč. 
Vánoční atmosféru dokreslil svým vystoupením na trubku M. Pícha.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 10. prosince naděloval v kulturáku Mikuláš.
..........podrobnosti připravujeme...........
Novinky
Kompletní fotogalerie zde: Foto/Nadílka/F.Novák
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 9. prosince se konalo předvánoční posezení důchodců.
..........podrobnosti připravujeme..............
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 12. prosince uveřejnil Písecký deník článek o paní Marii Kotaškové a
jejích výrobcích z Vizovického těsta. Článek si můžete prohlédnout v odkaze zde: 
denik/článek/viz.testo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve středu 30. listopadu jsme ukončili hlasování v další anketě, kde jsme se Vás ptali, 
jestli se Vám líbí nové odpočinkové místo (posezení) u kulturního domu.

Do ankety se zapojilo celkem 42 hlasujících. Třetina hlasujících (14 hlasů) zvolila
možnost, že se jim toto posezení líbí. Zbylá část respondentů (28 hlasů) se vyjádřila,
že se jim nové odpočinkové místo nelíbí.

Děkujeme za Vaše hlasy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 29. listopadu pořádalo Vejrovské zemanství setkání u kapličky Sv. Saturnina.
Toho se zúčastnili necelé čtyři desítky návštěvníků. Rytířem Sv. Saturnina se pro tento
rok stal Ondřej Sokol. Z hlasujících byl vylosován Miroslav Pisinger a vyhrál knihu
Vejrovského zemanství dle vlastního výběru.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 25. listopadu před prvním adventním víkendem se v kulturním domě uskutečnil
předvánoční jarmark. Opět se potvrdila jeho vzrůstající obliba u kupujících i prodávajících,
a to jak u místních tak i přespolních. K zakoupení byly připravenené adventní věnce,
ozdoby, dekorace, ručně tvořené výrobky, drobné dary, ale i sladkosti a mnoho dalších.
Novinky
Fotogalerii J.E.Hubla si můžete prohlédnout v odkaze zde: foto/jarmark/ a foto/jarmark2/
Videosestřih TV Milevskem (v čase 3:12-5:15) shlédněte zde: video/youtube/jarmark
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 19. listopadu se konal XIII. ročník Pivobraní. Tento ročník byl rozdělen na
dvě soutěžní části. V první se utkalo 9 druhů piv z nichž jako vítěz vzešlo pivo značky 
Regent. Druhá část spočívala v hádání vzorků piv. Mezi dvacítkou vyznavačů zlatého 
moku se kupodivu z vítězství radovaly dvě ženy: Hana Kodadová ze Stehlovic a 
Ludmila Strnadová.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 11. listopadu, tak jak se již na tento den stalo tradicí, uctil pan starosta 
společně s dětmi z MŠ památku válečných veteránů.
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORNĚNÍ: Zájemci o revizi kotle na tuhá paliva se mohou přihlásit 
(jméno, bydliště, telefon, typ kotle) v kanceláři OÚ nebo prodejně Smíšenka.
Servis provede firma BOMA Milevsko s.r.o.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V neděli 16. října jsme ukončili anketu obecních stránek, v které jsme zjišťovali, 
jak často stránky navštěvujete?

Do této ankety se zapojilo 29 hlasujících. Nejčastěji jste volili (17 hlasů, tj. 59%),
že je navštěvujete nahodile. Dále následovaly možnosti: týdně (6 hlasů, tj. 21%) a
denně (5 hlasů, tj. 17 %). Jeden hlas (tj. 3%) obdržela možnost, že stránky téměř 
nenavštěvujete.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 15. října připravila obec v kulturním domě posezení s Doubravankou.
Tato oblíbená dechová kapela přilákala do hlediště zhruba 80 diváků všech věkových
kategorií.
Novinky
Videozáznam s reportáží TV Milevskem (0:51-4:29) naleznete zde: video/youtube/Doubravanka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 8. října po poledni skončilo první kolo senátních a parlamentních voleb.
Výsledky parlamentních voleb a statistická data z naší obce Vám přinášíme:

Voleb se mohlo zúčastnit 239 voličů. Učinilo tak 124 z nich, tzn. volební účast
necelých 52%, což je výrazně více než republikový průměr (33,5%). V naší obci byla 
tradičně nejpopulárnější KSČM (57 hlasů, tj. 46,7%). S velkým odstupem následovali: 
ČSSD (15 hlasů, tj. 12,3%), ODS a Jihočeši 2012 (10 hlasů, tj. 8,2%), Česká pirátská 
strana (7 hlasů, tj. 5,8%), ANO 2011 a KDU-ČSL (6 hlasů, tj. 4,9%).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 23. září skončila oprava kapličky Sv. Kříže. Rekonstrukce zahrnovala mj. tyto
práce: vykopání drenáže, ošetření spár zdiva penetračním přípravkem a výměnu krovu
se střešní krytinou. Práce si vyžádaly investici 70.455 Kč, více než polovinu nákladů
pokryla dotace ze SZIF ve výši 45.800 Kč.
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 23. září byla dokončena stavba odpočinkového posezení u kulturního domu. 
Jedná se o typ srubové pergoly s posezením. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ze 
Statního zemedělského intervenčního fondu (SZIF) ve výši 93.700 Kč. Celkové náklady 
činily 133.386 Kč, z čehož vyplývá, že obecní spoluúčast byla téměř 40.000Kč.
Novinky 
Fotogalerii ze stavby si můžete prohlédnout zde: http://branice.cz/Odpocin_2016/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 3. září se ve sportovním areálu uskutečnil 15. ročník Volejbal Cupu.
Letošního ročníku se zúčasnilo šest družstev. Do finále se probojovaly historicky
nejúspějnější týmy: Jelita (P. Vejvodová, T. Pícha, J. Čunát, P. Šerhant) a 
Kyselý bubliny (M. Kliková, M. Klika, V. Zdeněk, V. Kotmel, J. Mácha).
Vítězství z loňského ročníku obhájila Jelita, následovali je Kyselý bubliny,
Kulatiny, Včela TEAM, Prameňačky a Mimoni.
Novinky
Fotogalerii z letošního ročníku je zde: http://volejbalcup.rajce.idnes.cz/2016/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 V sobotu 25. června se po deseti letech sešli rodáci. Do sportovního areálu si i přes
nepříznivé počasí našlo cestu okolo 500 návštěvníků. Na své si jistě přišli všichni.
Pro děti byla připravena trampolína se skákacím hradem, ochotní zásupci Policie ČR
je dokonce povozili služebním vozem. K poslechu celé odpoledne vyhrávala kapela
Doubravanka. Dovednosti psů předvedli kynologové z Milevska. Hlavní náplní
odpoledne byla okrsková soutěž hasičů. Ta se skládala ze štafety a požárního útoku.
V součtu obou disciplín si nejlépe vedli sousedé ze Stehlovic. Snad jedinou kaňkou
bylo zručení večerní zábavy, kterou zhatila průtrž mračen.

Na setkání byla ke koupi i nově vytvořená publikace o obci, která po deseti letech
plynule navazuje na tu předchozí. Obě dvě jsou, za symblolickou cenu 50Kč,
stále k prodeji buď na obecním úřadě nebo v prodejně Smíšenka.

Fotogalerii z akce shlédněte zde: http://branice.rajce.idnes.cz/Setkani_rodaku 2016/
Článek Píseckého deníku: http://pisecky.denik.cz/setkani-rodaku-v-branicich-2016
a Jihočeského týdeníku: http://www.jcted.cz/v-branicich-se-po-deseti-letech-sesli-rodaci/
Videoreportáž TV Milevskem (19:30-28:39) zde: www.youtube.com/?v=yQ8bmX0Inag

Jako reakce na pozvání dorazil na obecní úřad krásný dopis, který je adresovaný
nejen starostovi a zastupitelstvu, ale i občanům obce. Naleznete ho v sekci "Ke stažení"
nebo v odkaze zde: http://www.branice.cz/ke-stazeni/dopis-setkani-rodaku.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 25. června uvítal pan starosta do života v obci nové občánky. Pořadatelé
využili počasí a příležitosti a vítání uskutečnili ve venkovních prostorech, které byly
připravené pro odpolední setkání rodáků. Mezi nové občánky byli uvítáni 
Thea Árendášová, Martin Mácha, Tadeáš Mácha, Ondřej Končelík a Rostislav Pešička.
Tradičního doprovodu se chopily děti z mateřské školy.
Novinky
Fotogalerii si můžete prohlédnout v odkazech níže:
http://branice.rajce.idnes.cz/Vitani_obcanku_2016/ 
https://plus.google.com/photos/albums/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 24. června jsme zastavili hlasování a anketě, kdy jsme zjišťovali, zda se zúčastníte
setkání rodáků?

Do hlasování se zapojilo celkem 39 hlasujících. Převážná většina (25 hlasů, tj. 64%)
z hlasujících potvrdila svou účast. Opačnou variantu jste využili 12x (tj. 31%).
Odpověď nevím byla nejméně využívaná, obrdřela pouhé 2 hlasy (tj. 5%).

Děkujeme za Vaše hlay. Tentokrát jsme připravili tradiční anketu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 17. června se ločili s docházkou do mateřské školy budoucí školáci.
Aby to bylo loučení opravdu slavnostní, přijel paním učitelkám pomoci oblíbený
Krejčík Honza se svým kamarádem Špendlíkem Nesmyslíkem. Ti ukázali dětem,
co se do školy smí nebo nesmí nosit, zopakovali si základy slušného chování, zazpívali
veselé písničky plné poučení, děti pomáhaly Honzovi písničky tanečně doprovodit a na 
závěr Honza pasoval předškoláky na školáky. Aby je mohl Honza poslat do školy,
musí každý skoroškolák splnit těžký úkol. Teprve potom ma "dovoleno" odejít do školy.
Každý teď již školák si odnesl kytičku, tašku s knihou a další upomínkové předměty.
Páteční odpoledne bylo opravdu slavnostní a hlavně plné smíchu. Bavily se nejenom
děti, ale velká spousta dospěláků si přišla také na své. Honza a Nesmyslík slíbili, že
přijedou zase.
Novinky
Na fotce jsou pasovaní školáci (zleva): N. Prášková, J. Brauner, T. Jandová, M. Jaroš,
P. Strnad, J. Fedáková, M. Slabý, V. Pešička
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 14. června byly hejtmanem Jč. kraje vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2016. 
V konkurenci 21 obcí naše obec na nejvyšší pozice nedosáhla. Vítězem se staly Cehnice z
okresu Strakonice. Malou záplatou je pro nás čestného uznání za podporu nové výstavby.

Fotogalerii z návštěvy hodnotící komise si můžete prohlédnout v odkaze níže:
http://branice.rajce.idnes.cz/Komise_Vesnice_roku_2016/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ve středu 18. května jsme zastavili hlasování v dalším anketním průzkumu obecních stránek.
Otázka se týkala aktuálního tématu a to, jestli jste pro zachování prodejny?

Z celkových 44 hlasujících většina uvedla (36 hlasů, tj. 82%), že si přejí zachování obchodu.
Opačnou odpověď jste volili 6x (tj. 14%) a neutrální variantu - je mi to jedno jste podpořili
dvěma hlasy (tj. 4%).

Děkujeme za Vaše hlasy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 30. dubna byl ukončen příjem přihlášek do letošního ročníku soutěže Vesnice roku.
I tento rok proběhne za účasi naší obce. Z Píseckého okrese se dále přihlásili pouze
Nerestce a Albrechtice nad Vltavou. Jihočeský kraj bude v soutěži zastupovat 21 obcí.
O prestižní republikový titul se bude ucházet celkem 251 obcí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 30. dubna se na prostranství za kulturním domem sešly téměř 3 desítky dětí.
Po úvodním pamlsku v podobě buřtů, následovalo upálení čarodějnice a po setmění
lampionový průvod k májce, která byla téhož odpoledne úspěšně postavena.
Novinky
Fotogalerii si můžete prohlédnout zde: http://branice.rajce.idnes.cz/Staveni_maje_2016/

a zde: https://picasaweb.google.com/majka=directlink
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V sobotu 16. dubna se v kulturním domě sešli mistři heligonek, aby zde při 16. Memoriálu
zavzpomínali na Járu Strnada. Krásnou kulisu vytvořilo a libé tóny 15-ti heligonek si
přišlo vyslechnout 116 návštěvníků.
Novinky
Fotogalerii si můžete prohlédnout zde: http://branice.rajce.idnes.cz/Heligonky_2016/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 5. dubna Vám přinášíme vyjádření ohledně situace místní prodejny, abychom
předcházeli nedorozuměním nebo spekulacím. Firma Domita a.s. oficiálně oznámila k
31.5.2016 ukončení provozu prodejny. Zastupitelstvo obce podnikne kroky, aby byl
obchod a jeho provoz nadále v obci zachován. 

Článek Píseckého deníku na stejné téma si můžete přečíst v odkaze níže:
http://pisecky.denik.cz/za-zachovani-obchodu-budou-branicti-bojovat-2016.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 4. dubna jsme zastavili hlasování v anketě, s otázkou, jestli se Vám líbí nápad
na založení archivu novinek a zpráv obecních stránek?

V této anketě zcela jasně zvítězily kladné ohlasy. Možnost ano, líbí se mi, si vysloužila
19 hlasů (tj. 68%) z celkových 47-mi. Opačná varianta, že se nápad nelíbí, obdržela pouze
3 hlasy (tj. 11%). Neutrální odpověď - je mi to jedno využilo 6 hlasujících (tj. 21%).

Děkujeme za Vaše hlasy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 2. dubna se mladí hasiči se svými vedoucími a děti z MŠ s rodiči a paní ředitelkou
zapojili do akce "Ukliďme Česko", jejímž patronem je Nadační fond Veolia. Této akce se
zúčastnilo 17 dětí a 7 dospělých. Po skončení úklidu v obci se zúčastnění sešli v klubovně SDH
k malému a zaslouženému občerstvení.
Novinky
Fotogalerie zde: http://branice.rajce.idnes.cz/Uklidme_Cesko_uklid_obce_SDH_a_MS_2016/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 12. března se v kulturním domě konal maškarní karneval. Toho se, i přes předjarní
virové období, zúčastnilo celkem 128 návštěvníků, z toho 54 dětí. Odpoledním programem v
podobě nejrůznějších her a zábavy je provázel indiánský kmen Novákových. Pro děti byla
připravena bohatá tombola ve které byl každý lístek výherní.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde: https://photos.google.com/maskarni karneval
a krátkou slideshow zde:  https://photos.google.com/maskarni karneval - slide/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 13. února se v kulturním domě uskutečnil Reprezentační ples obce, tedy vlastně
ples hasičů a obce. Na ten dorazilo necelých 200 návštěvníků, což se vyrovnává největší
návštěvě z roku 2012! Hostům zahrála kapela Top Ton, v tombole bylo připravena mnoho,
nejen věcných, cen. Mezi největší lákadla patřila např.: obývací stěna nebo televizor.

Fotogalerii požízenou kapelou Top Ton můžete shlédnout v odkaze níže.
Tam najdete i hodnocení kapely: https://www.facebook.com/TOP TON=
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 1. února jsme založili novou část obecních stránek s názvem "Archiv".
Zde jsou ve formátu .pdf uloženy veškeré novinky a zprávy z obecních stránek od roku 2012.
Doufáme, že tuto novinku uvítáte. Pro vyslovení Vašeho názoru můžete hlasovat v nové anketě.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V neděli 31. ledna jsem ukončili hlasování v anketě, kdy jsme chtěli znát Váš názor,
jestli si myslíte, že sázení stromů podél málo využívaných cest je "špatný nápad"?

Do hlasování se zapojilo celkem 64 respondentů. Převážná většina (39 hlasů, tj 61%)
uvedla, že to považují za špatný nápad. Opačný názor vyslovilo 23 hlasujících (tj. 36%).
Neutrální postoj "je mi to jedno" jste volili pouze 2x (tj. 3%).

Děkujeme za Vaše názory.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 22. ledna se pod patronátem Vejrovského zemanství a DDM Milevsko v hostinci
Braničanka uskutečnil jubilejní X. ročník turnaje ve stolním hokeji. Turnaje se zúčastnilo
18 hráčů, kteří byli rozděleni do šesti skupin. Do následujích vyřazovacích bojů se z každé
skupiny kvalifikovali dva nejlepší, z nichž vzešla trojice finalistů. Konečné pořadí dopadlo
takto: 1. Čáp F., 2. Pícha T. a 3. Pich T.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V neděli 3. ledna proběhla v naší obci, tak jako na většině míst republiky, Tříkrálová sbírka.
Do té jste vy, občané naší obce, přispěli částkou 3.260,- Kč.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 1. ledna se asi dvacítka turistů vydala pod vedením Pavla Zemana na Novoroční pochod. 
Od kapličky Sv. Saturnina skupinka zamířila Trhovkou směrem k Rukávči. Dále polními a lesními
cestami se pomyslným radiusem vrátila zpět, kde navázala na alej vedoucí směrem od Květova.
Posledním bodem trasy byl návrat zpět ke kapličce. Tuto zhruba pětikilometrovou trasu zvládli v
pohodovém tempu za necelé dvě hodiny.
Novinky
Fotogalerie zde: http://branice.rajce.idnes.cz/Novorocni_pochod_2016/
Listopad 2016 - 
duben 2017
Aktualizace: 6.1.2017

Kulturní kalendář

 

 

 

20.1.2017 - 18:00

Turnaj ve
stolním hokeji

Hospůdka 
Braničanka

Turnaj ve stolním hokeji

 

 

11.2.2017 - 20:00

Reprezentační ples

Kulturní dům

Reprezentační ples

 

18.2.2017 - 20:00
14.1.2017 - 20:00

Myslivecký ples 
MS Bor

Kulturní dům