Obec Branice

Obecní úřad Branice, Branice 77, 398 43 Bernartice u Milevska, Tel: 382 589 253, e-mail: obec@branice.cz
Spolky

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči, kteří v roce 2018 oslaví 120 let od svého založení, mají dnes 86 členů 
(z toho je 73 aktivních a 13 přispívajících) a pracují ve čtyřech družstvech 
(muži, ženy a mladší a starší žáci). Kromě pomoci profesionálním jednotkám se místní 
dobrovolní hasiči starají o požární techniku. Mladí členové SDH se každoročně 
na Den Země zúčastňují s dětmi z MŠ úklidu odpadků v obci a jejím okolí. 
V soutěžním roce 2016 se muži a ženy zúčastnili převážně okrskových a exhibičních 
soutěží, kde dosahovali průmerných výsledků. Chloubou SDH je hlavně mládež. 
Ve hře Plamen 2016 se starší žáci i mladší žáci umístili na krásném 6. místě. 
V probíhajícím ročníku 2017, se prozatím, drží st. žáci na 4. a ml. žáci na 7. místě. 
Krásným úspěchem roku 2014 a 2015 bylo také ocenění titulem Zasloužilí hasič pro
dlouholaté členy SDH Ladislava Zítka a Václava Klugera, toho bohužel in memoriam.

Spolky

TJ Sokol, Sokol Branice, FC ZVVZ 

Druhou aktivní organizací je zde TJ Sokol. Byl založen v roce 1950 a tehdy měl oddíly: 
lední hokej, košíkovou, stolní tenis, kopanou a odbíjenou. S vybudováním vlastního hřiště 
se začalo v roce 1952, kompletní dokončení tribun, šaten a celého sportovního areálu bylo 
završeno v roce 1982. Branický Sokol však není jen kopaná! Jednota měla i aktivní oddíl 
základní tělesné výchovy. Prostě v Branicích se cvičilo a mnozí na to rádi vzpomínají. 
Cvičenky Sokola vystupovaly na všech spartakiádách i na strahovském stadionu. 
Fotbalový TJ Sokol se v roce 2004 spojil s fotbalovým klubem FC ZVVZ Milevsko.
Touto fúzí vznikl klub FC ZVVZ, kde převážnou část "B" týmu tvořili hráči Sokola.
Těch, bohužel, postupem času ubývalo a dnes jsou kluby opět samostatné.


Sousedé 95

Sousedé je vlastně soubor občanů, který zde vznikl v roce 1995 a sdružuje zájemce z Branic, Stehlovic, 
Rukávče, Křižanova, Veselíčka a Okrouhlé. Pravidelně pořádají sousedské bály. Jako památku na 
bývalého „kolegu“ Járu Strnada pořádají rovněž setkání heligonkářů. Tam se rok od roku setkává stále 
větší množství účinkujících.


Sdružení Vejrovské zemanství 
Vejrovské zemanství je skupina občanů z Branic a okolí, která organizuje nápadité akce, které 
propagují historii obce, železniční dráhy, archeologii ostrovní tvrze. Spolek zřídil malé muzeum 
nazvané Prohledárium, umístěné v bývalém kině kulturního domu. Najdeme zde výstavku 
tématických lidových řemesel, náčiní a nástrojů i výstavu kresleného humoru regionálních kreslířů. 
V okolí Branic dokonce vytyčili i naučnou stezku. Pořádají rovněž novoroční pochod, pivobraní, 
drakiádu i dětský den. 
Spolky
Myslivecký spolek Bor 
Sdružení bylo založeno v roce 1993, výměra jejich honitby je 1656 ha. V současné době evidují 
38 členů. Předsedou je Miroslav Řežábek. Jejich hlavní náplní je péče o zvěř (o tu pečuje 
zejména v zimních měsících). V průběhu celého roku budují různá myslivecká zařzení (např.: zásypy, 
jesle, kazatelny) a pečují o bažantnici. Pro své potřeby si dokonce vybudovali mysliveckou chatu. 
MS Bor se také podílí na pořádání Sousedského plesu, pro děti z místní školky připravují různé 
naučné akce.  Každoročně se též účastní každoroční přehlídky trofejí v Latinské škole v Milevsku. 
V Milevsku také pomáhají s přípravou Dne Svatého Huberta a Memoriál Luďka Hejného o pohár
Premonstrátského kláštera.

Spolky

Vejranda
Je obnovený ochotnický soubor, který vznikl spojením souborů z Branic (Braníček 13) a
sousedních Křenovic (Křenováček 14) v roce 2014. Soubor je věkově velmi rozmanitý, 
od nejmenších až po nejstarší. V roce 2014 se soubor představil se svou první hrou pod
názvem "Utopený hastrman". V současné době na letošní rok připravují hru manželů
Zemanových "Švestkova rodina aneb zloděj v domě".Český svaz včelařů 
Český svaz včelařů ZO Branice má dlouholetou historii. Původní včelařská organizace vznikla 
v roce 1917 ve Veselíčku, po jejím zániku v roce 1975 byla založena ZO v Branicích. 
Dnes má tato organizace 19 řádných členů a 2 nečleny s 275 včelstvy. Jejím předsedou je 
Ladislav Kodad ze sousedních Stehlovic.

Spolky

Listopad 2017 -
červen 2018
aktualizace: 3.11.2017

Kulturní kalendář

Kulturní kalendář

 

 

 

23.3.2018 - 18:00

IX. Čapkodrdoladování
Spejbl a Hurvínek

Mateřská škola

 

14.4.2018 - 14:00

Branické heligonky

Kulturní dům