O obci

O Obci

Obec Branice leží v okrese Písek v Jihočeském kraji. Nachází se na železniční trati č. 201 
Tábor – Písek – Ražice, 6km jižně od města Milevska. Převážnou většinu zástavby obce 
Branice tvoří rodinné domky. Zatím posledním popisným číslem je č. p. 120. 

Počet obyvatel v obci k 1. 1. 2024 je 296, z toho je 47 dětí a 71 důchodců. Demografická 
struktura posledních let ukazuje, že při stálem procentu dětí, ubývá občanů v produktivním 
věku a přibývá obyvatel ve věku důchdovém.
  
Dnes má obec svůj erb i vlajku, které byly v roce 2003 schváleny parlamentem. 
Jsou na nich dvě zkřížené ozdobné hole vsazené do barokní brány. Zkřížené hole jsou 
znakem premonstrátů a značí, že první písemná zmínka o Branici pochází z roku 1306 
a to ves patřila k premonstrátskému dominiu. Barokní brána znázorňuje pozdější dějiny a 
znamená branné místo.

Historie

První zmínka o obci se datuje v roce 1306. Ale již podle nálezů ze studny u domu čp. 1 
můžeme stáří obce datovat do druhé poloviny 13. století (žádné dokumenty o vzniku obce 
se bohužel nedochovaly). Do této doby (přibližně roky 1240 - 1260) zapadá i skutečnost, 
že obcí v tu dobu vedla Bechyňská cesta. Cesta spojovala osady Bechyně a Milevsko s 
křižovatkou právě v Branicích. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1448.

V roce 1306 patří obec Branice pod správu Milevského premonstrátského kláštera s 
opatem Jindřichem. Klášter prožívá celé 14. století rozkvět a dá se soudit, že i spravované 
obce jsou na tom dobře. Soumrak kláštera přichází v období husitství, kdy je v roce 1420 
vypálen a zničen. Po rozvrácení milevského premonstrátského dominia přešla obec Branice 
pod zvíkovské panství, které patřilo králi. V té době je zvíkovským purkrabím 
Jan Hájek z Hodětína, velmi schopný diplomat. V roce 1430 je Zvíkov obléhán husity. 
Král Zikmund se bál, aby tehdejší purkrabí rytíř Kunata Kapléř nepřestoupil k nepříteli, 
a proto zastavuje hrad mocnému baronu Oldřichu z Rožmberka. V roce 1473 čtvrtý vladař 
rožmberskému domu Jindřich V. přenechává zvíkovskou zástavu svému strýci 
Bohuslavovi ze Švamberka. V roce 1719 kupuje Branice a celé Zvíkovské panství kníže 
Adam František Schwarzenberg a náleží mu až do vzniku naší republiky.

Kaplička Sv. Kříže

stojí na místě bývalého morového hřbitova ze 17. století. Ten zde byl zřízen, když při epidemii 
nepostačoval hřbitov v nedalekých Bernarticích, kam se obvykle pohřbívalo. Při ohromné bouři 
v roce 1929 vyvrácená lípa zcela zbořila původní kapličku. Občané postavili kapličku novou. 
Ta byla vysvěcena roku 1931 a zároveň byly odhaleny, na ní umístěné, pamětní desky padlým 
vojínům v I. Světové válce. Vedle kapličky se nachází ohrazený kamenný kříž věnovaný památce 
Stanislava Čunáta, jednoho z vojáků, jehož jméno je i na pamětní desce.

Kaplička Sv. Václava

z roku 1881 je zasvěcena patronu české země Svatému Václavu. Zvon z této kaple byl dvakrát
odebrán, a to vždy za válečných let. Kov z něho sloužil pro výrobu zbraní. Poprvé byl odebrán
rakouskými vojáky v roce 1917. Za druhé světové války byl zvon opět odebrán, tentokrát
německou armádou. V roce 1946 zakoupila obec zvon nový, který slouží dodnes.

Kaplička Sv. Saturnina

je nemladší ze všech tří kapliček. Byla postavena v roce 2006 místními nadšenci ze spolku 
Vejrovské zemanství a je zasvěcena Svatému Saturninovi.

 

Tradiční kulturní akce

1. leden - Novoroční pochod 
leden/únor - Reprezentační ples obce a hasičů
březen - Sportovní ples 
březen - Maškarní karneval 
březen/duben - ČapkoDrdoLadování 
duben - Branické heligonky 
30. duben - Stavění máje + pálení čarodějnic 
1. červen - Slavnosti Vejrovského zemanství 
září - Volejbal Cup 
28. září - Svatováclavské posvícení 
listopad - Pivobraní 
listopad - Šachový turnaj "O zlatého vola" 
29. listopad - Sešlost u kapličky Sv. Saturnina 
5. prosinec - Mikulášská nadílka 
prosinec - Turnaj ve stolním hokeji 
prosinec - Turnaj ve stolním tenisu