Úřední deska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2022, Svazek obcí regionu Písecko
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Svazek obcí regionu Písecko
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Stehlovice
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Veřejná vyhláška - návrh 4.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZE ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška, MZ ČR
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2019 - SORP
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Územní plán obce Branice