Úřední deska
Oznámení o zveřejnění 2022 - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Místní poplatek ze psů rok 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků - EG.D, a.s.
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY
Nařízení Státní veterinární správy
Sociální práce na Městském úřadu Milevsko
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - ČÚZK
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR
Oznámení o zveřejnění 2021 - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Výlukový jízdní řád - ČD, a.s.
Informace pro občany - COVID 19
COVID 19 - upřesnění pojmů, příznaky, test, co máme dělat ...
Informace pro veřejnost
Nařízení mimořádného opatření - Krajská hygienická stanice JK
Krajská pomoc zranitelným - informace pro občany,COVID 19
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemedělství ČR
Opatření Obecního úřadu Branice
Nabídka pomoci - Sociální služby Města Milevska
Opatření z důvodu COVID - 19
Opatření z důvodu COVID - 19
Upozornění!
Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZE ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška, MZ ČR
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Územní plán obce Branice