Úřední deska
Oznámení o zveřejnění 2022 - Svazek obcí Milevska
Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24.září 2022 - informace
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Volby do zastupitelstev obcí 23. a 24. září 2022 - informace
Oznámení o zveřejnění 2022 - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2022 - SORP
Oznámení o zveřejnění 2022 - SOM
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění 2022 - Svazek obcí Milevska
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3.2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1 / 2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků (nemovitostí) - ÚZSVM
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění 2022 - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Nařízení Státní veterinární správy
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - ČÚZK
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Výlukový jízdní řád - ČD, a.s.
Informace pro občany - COVID 19
COVID 19 - upřesnění pojmů, příznaky, test, co máme dělat ...
Informace pro veřejnost
Nařízení mimořádného opatření - Krajská hygienická stanice JK
Krajská pomoc zranitelným - informace pro občany,COVID 19
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemedělství ČR
Opatření Obecního úřadu Branice
Nabídka pomoci - Sociální služby Města Milevska
Opatření z důvodu COVID - 19
Opatření z důvodu COVID - 19
Upozornění!
Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZE ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška, MZ ČR
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Územní plán obce Branice