Úřední deska
Oznámení o přerušení dodávky eletrické energie
Záměr prodeje pozemků - Obec Branice
Záměr prodeje pozemku - Obec Branice
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - ČÚZK
Popletek ze psů na rok 2021
Oznámení - Český statistický úřad
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 2 územního plánu Branice
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Výlukový jízdní řád - ČD, a.s.
Informace pro občany - COVID 19
COVID 19 - upřesnění pojmů, příznaky, test, co máme dělat ...
Změna svozu směsného komunálního odpadu - zimní svoz 2020
Informace pro veřejnost
Nařízení mimořádného opatření - Krajská hygienická stanice JK
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Krajská pomoc zranitelným - informace pro občany,COVID 19
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemedělství ČR
Opatření Obecního úřadu Branice
Nabídka pomoci - Sociální služby Města Milevska
Opatření z důvodu COVID - 19
Opatření z důvodu COVID - 19
Upozornění!
Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZE ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška, MZ ČR
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Územní plán obce Branice