Úřední deska
Místní poplatek ze psů pro rok 2023
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - informace k dani z nemovitých věcí
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Nová zelená úsporám Light - nízkopříjmové domácnosti - rodinné domy
Ministerstvo vnitra ČR - informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek
Odpadové hospodářství - zimní svoz
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2022 - SORP
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3.2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1 / 2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků (nemovitostí) - ÚZSVM
Nařízení Státní veterinární správy
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - ČÚZK
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Výlukový jízdní řád - ČD, a.s.
Informace pro občany - COVID 19
COVID 19 - upřesnění pojmů, příznaky, test, co máme dělat ...
Informace pro veřejnost
Nařízení mimořádného opatření - Krajská hygienická stanice JK
Krajská pomoc zranitelným - informace pro občany,COVID 19
Opatření Obecního úřadu Branice
Nabídka pomoci - Sociální služby Města Milevska
Opatření z důvodu COVID - 19
Opatření z důvodu COVID - 19
Upozornění!
Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Územní plán obce Branice