Úřední deska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Informace pro voliče - volby do Evropského parlamentu, 7. a 8. června 2024
Oznámení o zveřejnění 2024 - Svazek obcí regionu Písecko
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Oznámení o zveřejnění 2024 - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2024 - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko 2024
Oznámení o zveřejnění - SORP 2024
Oznámení o zveřejnění 2023 - Svazek obcí regionu Písecko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2027
Schválený rozpočet na rok 2024 - SOM
Finanční správa v Milevsku - informace
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 - návrh, Svazek obcí regionu Písecko
Návrh rozpočtu na rok 2024 - Svazek obcí regionu Písecko
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí nedostatečně identifikovanými vlastníky
Program rozvoje obce BRANICE na období 2023 - 2030
Nová zelená úsporám Light - nízkopříjmové domácnosti - rodinné domy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3.2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1 / 2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků (nemovitostí) - ÚZSVM
Nařízení Státní veterinární správy
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - ČÚZK
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Výlukový jízdní řád - ČD, a.s.
Informace pro občany - COVID 19
COVID 19 - upřesnění pojmů, příznaky, test, co máme dělat ...
Informace pro veřejnost
Nařízení mimořádného opatření - Krajská hygienická stanice JK
Krajská pomoc zranitelným - informace pro občany,COVID 19
Opatření Obecního úřadu Branice
Nabídka pomoci - Sociální služby Města Milevska
Opatření z důvodu COVID - 19
Opatření z důvodu COVID - 19
Upozornění!
Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Územní plán obce Branice