Úřední deska
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Změna svozu směsného komunálního odpadu
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZE ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška, MZ ČR
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2019 - SORP
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Územní plán obce Branice