Úřední deska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Volby do zastupitelstev krajů - informace
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice III/12121d Jetětice
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Informace pro veřejnost
Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Branice - Veřejná vyhláška
Volby do zastupitelstev krajů 2020 - jmenování zapisovatele
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Volby do zastupitelstev krajů 2020 - poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby do zastupitelstev krajů 2020 - stanovení minimálního počtu členů OVK
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Ministerstvo zemedělství
Nařízení mimořádného opatření - Krajská hygienická stanice JK
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecka
Oznámení o zveřejnění 2020 - Svazek obcí Milevska
Krajská pomoc zranitelným - informace pro občany,COVID 19
Oznámení o zveřejnění 2020 - Svazek obcí regionu Písecko
Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů 9.4.2020
Oznámení o zveřejnění 2020 - Svazek obcí Milevska
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemedělství ČR
Opatření Obecního úřadu Branice
Nabídka pomoci - Sociální služby Města Milevska
Opatření z důvodu COVID - 19
Opatření z důvodu COVID - 19
Upozornění!
Informace pro veřejnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí regionu Písecko
Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Milevska
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin - E.ON Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - MZE ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška, MZ ČR
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Změna územního plánu č. 1 - Obec Branice
Oznámení o zveřejnění - Obec Branice
Územní plán obce Branice