Úřední deska

Návrh bezpečnostní dokumentace - TOMEGAS s.r.o.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví nám zaslal návrh, který obdržel od právnické osoby, která má provozující objekt - Provoz úložiště propan - butanu a plnírna lahví, Branice u Milevska a podle § 17 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií obec oznamuje veřejnosti po dobu 30 dní, že lze do návrhu bezpečnostní dokumentace nahlížet, činit si z něj výpisy, opisy nebo kopie v těchto úředních hodinách: Po 8-11 13-15,
St 8-11 13-15.