Úřední deska

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "STREET WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ BRANICE"

Vážení,

 

Tímto Vás prosíme o zaslání cenové nabídky (výzva a výběrové řízení je prováděno v souladu s zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách) pro akci " Street workoutové hřiště Branice." spolu se všemi požadovanými náležitostmi. Samotná výzva a zadávací dokumentace je součástí přílohy tohoto emailu.

 

Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky(§ 31) nezadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jde o zakázku malého rozsahu.

 

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky a případné dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

 

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.

 

Dotazy adresujete elektronicky na email obce> 

obec@branice.cz

 

S pozdravem

 

Stanislav Češka

starosta obce

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20200728110946763.pdf 512.3 Kb
branice-priloha-c.-1-pozadovane-casti-projektove-dokumentace-branice-.pdf 108.6 Kb
branice-priloha-c.-2-vykaz-vymer.xlsx 11.6 Kb
branice-priloha-c.-3-vzor-kryciho-listu-nabidky.docx 20 Kb
branice-priloha-c.-4-vzor-cestneho-prohlaseni-o-splneni-technicke-kvalifikace-a-zpusobilosti.docx 19.9 Kb
branice-priloha-c.-5-navrh-smlouvy-o-dilo.docx 43.4 Kb