Úřední deska

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Zimní svoz začíná v 45. týdnu. Od 6.11.2019 se bude odpad z naší obce

vyvážet každý týden ve středu.