Obec Branice

Obecní úřad Branice, Branice 77, 398 43 Bernartice u Milevska, Tel: 382 589 253, e-mail: obec@branice.cz

V plánu zastupitelstva na další roky je vybudovácí šesti startovacích bytů (vel. 1+1) přístavbou nad obchodem Smíšenka, jste pro?

Ano
odpověď Ano (49%)
35 49%
Ne
odpověď Ne (51%)
36 51%
Záměr prodeje

Záměr prodeje

Obec Branice v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění zveřejňuje záměr prodeje pozemků v lokalitě „U hřiště“ v k.ú. Branice 

č.p. 534/16 o výměře 1090 m2 ... PRODÁNO
č.p. 534/10 o výměře 892 m2   ... PRODÁNO
č.p. 534/9 o výměře 881 m2    ... PRODÁNO
č.p. 534/8 o výměře 868 m2    ... PRODÁNO
č.p. 534/7 o výměře 861 m2    ... PRODÁNO
č.p. 534/6 o výměře 862 m2   ... PRODÁNO
č.p. 534/5 o výměře 836 m2   ... PRODÁNO
č.p. 534/4 o výměře 821 m2   ... PRODÁNO
č.p. 534/3 o výměře 1116 m2  ... PRODÁNO
 
Schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 46/2016 ze dne 21.7.2016.

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky u pana Kudláčka Miroslava (tel.: 778 079 897).

Záměr prodeje

 

Listopad 2017 -
červen 2018
aktualizace: 3.11.2017

Kulturní kalendář

Kulturní kalendář

 

 

 

26.12.2017 - 9:00

Turnaj ve
stolním tenisu

Kulturní dům

Turnaj ve stolním tenisu