Poplatky

Poplatky

Poplatek za systém odpadového hospodářství:
(viz. Vyhláška č.1/2021 a Vyhláška č.2/2021)

Výše poplatku: 420,-Kč
Splatnost: nejdéle do 30.6. daného roku
Způsob úhrady: 
- hotově v kanceláři obecního úřadu
- převodem na účet č.: 640959359/0800
        variabilní symbol: 1345
        specifický symbol: číslo popisné
        poznámka pro příjemce: své jméno a příjmení

 

Poplatek ze psů:
(viz. Vyhláška č.1/2019)

Výše poplatku: 100,-Kč 
Splatnost: nejdéle do 31.3. daného roku 
Způsob úhrady: 
- hotově v kanceláři obecního úřadu 
- převodem na účet č.: 640959359/0800 
         variabilní symbol: 1341
         poznámka pro příjemce: své jméno a příjmeníPoplatek za odběr pitné vody (vodné): 

Výše poplatku: 45,-Kč/m3 (dle spotřeby, 2x ročně)
Splatnost: nejdéle dva měsíce od vyúčtování
Způsob úhrady: 
- hotově v kanceláři obecního úřadu 
- převodem na účet č.: 640959359/0800 
        variabilní symbol: číslo popisné
        konstantní symbol: 0308Poplatek za odvod odpadní vody (stočné): 

Výše poplatku: 22,-Kč/m3 (dle spotřeby, 2x ročně) 
Splatnost: nejdéle dva měsíce od vyúčtování 
Způsob úhrady: 
- hotově v kanceláři obecního úřadu 
- převodem na účet č.: 640959359/0800 
       variabilní symbol: 2321
       konstantní symbol: 0308