Novinky

Novinky

Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Branice v roce 2021 dotaci ve výši 210.000,- Kč 
z programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 
na realizaci projektu "Oprava požární zbrojnice v obci Branice - závěrečná etapa".
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informujeme Vás o záměru obecního zastupitelstva: v plánu je vybudování parcel pro 
výstavbu rodinných domů (lokalita viz. přiložený nákres), proto prosíme případné zájemce, 
aby se s žádostí o nezávaznou koupi parcely obraceli na kancelář obecního úřadu nebo 
p. starostu.
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve středu 30. června proběhlo vyhlášení novoroční soutěže o nejherčího sněhuláka. 
Poukazem do obchodu se sportovními potřebami bylo obdarováno všech 12 dětských účastníků.
Novinky
Foto z předávání a vytvořených sněhuláku najdete zde:  https://rajce.cz/snehulak_2021/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME  na sběr kovového odpadu, který proběhne v sobotu 15. května 
v ranních hodinách.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 26. dubna bylo uvedeno do provozu nové Street-workoutové hřiště, které je
umístěno ve vstupní části sportovního areálu. Z celkových nákladů 228.327,-Kč
pokryla 70%, tj. 159.828,90 Kč, dotace Ministerstva pro místní rozvoj.
Novinky
Několik dalších fotografií naleznete zde: https://.rajce.cz/Workout_hriste_2021/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME! Obchod Smíšenka bude od pondělí 26. dubna opět otevřen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Od soboty17. dubna můžete využít obecní inzertní budku na autobusové zastávce u Bohatých.
Pokud chcete něco prodat, koupit, vyměnit nebo darovat přineste inzerát na papírku a přišpendlete
ho na nástěnku.
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME, že s platností od 7. dubna je až do odvolání zavřena prodejna Smíšenka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 8. ledna proběhlo vyúčtování: "Dotace na úroky z úvěru - Rekonstrukce domu č.p.27 -
vestavba 8 bytových jendotek". Celkové výdaje činily 48.098,-Kč, výše poskytnuté neinvestiční 
dotace Jihočeského kraje byla 30.000,-Kč.
Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 13. listopadu proběhly poslední práce v rámci projetu s názvem: "Pořízení nezbytného
vybavení do obchodu v obci Branice". Hlavním cílem byla výměna dosluhujícího zařízení
a zkvalitnění prodejny. Projekt podpořil Jihočeský kraj, když ze svého rozpočtu schválil obci 
dotaci ve výši 200.000,-Kč z programu Podpora venkovských prodejen v Jč. kraji. 
Náklady obce na tuto realizaci byly 91.345,-Kč. 
Novinky
Několik dalších fotografií naleznete zde: //branice.rajce/Porizeni_vybaveni_2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME, že provoz autobusové dopravy je od 18. listopadu obnoven zpět 
v režimu školních spojů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve čtvrtek 29. října skončila realizace díla "Výměna střešní krytiny včetně příslušenství
na budově č.p.9 - Branice". Rekonstruována byla střecha nad budoucími byty a zázemím
pro účely obce. Cena díla byla 455.228,-Kč, z toho 270.000,-Kč přispěl Jihočeský kraj
(program obnovy venkova).

Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 12. října byla ukončena další dílčí úprava požární zbrojnice. Akce pod názvem
"Výměna garážových vrat v požární zbrojnici Branice" vyšla na částku 173.518,84Kč.
Jihočeský kraj přispěl sumou 120.000,-Kč.

Novinky
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve úterý 22. září byla dokončena realizace projektu "Oprava požární zbrojnice v
obci Branice". Rozpočet Jihočeského kraje uvolnil v rámci programu: Neinvestiční
dotace pro jednotky SDH Jč. kraje sumu 41.000,-Kč. Celková suma díla byla 79.291,30Kč.
V rámci rekonstrukce byl opraven strop zbrojnice, který byl již v havarijním stavu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upozorňujeme na omezení provozu železniční trasy č. 201 Tábor-Ražice ve dnech
18. a 19. listopadu a 11. - 24. listopadu. Dotčené spoje budou nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou.
Více informací naleznete zde: /www.branice.cz/vylukovy-jizdni-rad-cd
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informujeme Vás, že v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu jsou do odvolání
omezeny autobusové spoje do "prázdninového režimu" tj. bez školních spojů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 11. září zvolili na svém zasedání zastupitelé nejlepší fotografie z prázdninové
květinové soutěže. V poměru podle počtu příchozích fotografií byl vybrán jeden oceněný
snímek balkonu a dva snímky předzahrádky nebo skalky. Balkonovou výzdobou zaujala
pí. Zdeňková, nejlepší snímky skalky byly zaslány pí. Klikovou a pí. Jarošovou.
Výherkyně obdrží peněžité poukazy, vítězné snímky si můžete prohlédnout v koláži.
Novinky 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 5. září se ve sportovním areálu uskutečnil 19. ročník Volejbal Cupu. Tato krásná akce
začala nultým ročníkem v roce 2001, to znamená že letos se přiznivci vysokých sítí sešli po
dvacáté! Na výroční turnaj si největší překvapení připravilo počasí, když pořadatelé takové
krásné podmínky nepamatují několik let zpět. Samotný turnaj se odehrál tradičním stylem
na dvě skupiny, z nichž dva nejlepší týmy postoupily do semifinále. Následně se utkaly
o vítězství, ostatní turnaj zakončily zápasy o umístění. Týmy se umístily v tomto pořadí:
8. Svatá čtveřice, 7. Quattro Formagii, 6. Včela Team, 5. Čahouni, 4. Černý Jelita,
3. Kyselý Bubliny, 2. To JeFuk a 1. Dvě věže (Z. Kulykowcová, J. Mertl, P. Koryčan a
P. Vrchlavský). Po vyhlášení, předání diplomů a pamětních medailí následovala volná zábava.
Novinky
Článek Jihočeského týdeníku čtěte v odkaze zde: https://www.jcted.cz/volejbal-v-branicich-slavil/
Fotogalerii z tohoto, ale i předešlých rořníků, najdete zde: https://volejbalcup.rajce.idnes.cz/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 18. června pořádalo Myslivecké sdružení bor u Brožova rybníčka Dětský den
s myslivci. Díky špatnému počasí se akce uskutečnila v pozdějším termínu oproti původnímu
plánu. Do přírody za myslivci dorazilo 21 dětí všech věkových kategorií. Pořadatelé pro ně
připravili hry nejen s mysliveckou tematikou (nachybělo házení šišek do koše a na přesnost,
poznávání rostlin a zvířat, chůzi na chůdách a nejoblíběnější střelbu ze vzchovky). Po vyhlášení,
předání cen a diplomů se tato hezká akce ukončila společným pečeným buřtů.
Novinky
Fotogalerii z akce naleznete zde: https://rajce.idnes.cz/Den_s_myslivci_2020/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Od pátku 1. května je v provozu doména, kde si po registraci můžete zarezervovat
čas pro sportovní aktivity na víceúčelovém hřišti. Čip pro odemčení brány je připraven
u zástupců TJ Sokol.
Odkaz pro rezervaci naleznete zde: /www.branice.cz/areal-tj-sokol/rezervace/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOUZOVÝ STAV!!! V rámci vyhlášeného nouzového stavu jsme pro Vás připravili
složku v menu (naleznete zde: www.branice.cz/nouzovy-stav/), kde budeme průběžně
ukládat důležité dokmenty a informace. Sledujte také úřední desku.
V naší obci je již uzavřena hospoda, mateřská škola a knihovna. Obchod je stále v provozu.
Obecní úřad funguje v omezeném provozu (úřední hodiny pondělí a středa, 8:30-10:30
a 14:00-15:00) a vstup do protor OÚ je povolen pouze v neodkladných záležitostech.
Pro komunikaci s úřadem využívejte prosím výhradně telefonické a mailové kontakty
(tel. 382 58 92 53, mail: obec@branice.cz). Platební styk preferujte bezhotovostní.
Dále připomínáme omezený provoz Polikliniky Milevsko!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve středu 11. března uvěřejnil Svazek obcí Milevska hlasování v anketě Nejlepší akce
roku 2019, do které se zapojilo Vejrovské zemanství s SDH Branice se svou akcí
14. ročník Hasičsko-Vejrovských slavností. Pokud se Vám tato tradiční akce líbila
pošlěte její název z Vašeho mailu na adresu soutez@jihocesketydeniky.cz
Více informací naleznete zde: http://www.sdruzeni-mil.cz/nejlepsiakciroku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME na povinnost, dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, zaplatit do
konce měsíce března poplatek ze psů.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME na změnu odjezdu autobusové linky č. 360062 (školní autobus),
který sváží školáky od II. ZŠ MIlevsko. Od 1.3.2020 bude autobus odjíždět od zastávky
Mírové náměstí u věžáku o 10 minut déle, tj. 13:23.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME na uzavření obchodu Smíšenka. Z důvodu čerpání dovolené bude
zavřeno každé úterý v období od 4.2. do 31.3..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME, že v termínu 20.2. a 21.2. proběhne na železniční trase Tábor - Ražice
výluka. Doprava mezi stanicemi Vlastec a Ražice bude od 7:25 do 13:25 hod. nahrazena
náhradní autobusovou dopravou.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORNĚNÍ, v pátek 17. ledna se našla fenka Francouzského buldočka. Bližší
informace na tel. čísle: 382 58 92 53 nebo u paní M. Arendášové

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 4. ledna procházeli obcí Tři králové a vybírali dobrovolný příspěvek pro
Farní charitu Veselíčko. Do společné kasy jste vy, občané naší obce, dodali krásnou
sumu 5.006,-Kč, která je nejvyšší od roku 2012!

Tři králové u kapličky Sv. Saturnina
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve středu 1. ledna se za krásného počasí vydala 17-ti členná skupina na novoroční pochod.
Průvodce P. Zeman ji letos vedl směrem ke Květovské oboře, následovala odbočka na
stezku Vejrovského zemanství, přes Branický potok a dále směrem do Stehlovic, odkud
se skupinka vydala zpět do Branic. Trasu dlouhou zhruba 7km zvládli v klidném tempu
a pohodové atmosféře za 2 hodiny.
Účastnící novoročního pochodu 2020
Několik snímku z pochodu najdete zde: //branice.rajce.cz/Novorocni_pochod_2020/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 28. prosince se v kulturním domě bojovalo nad zelenými stoly. Povánočního
turnaje ve stolním tenisu se zúčastnilo 27 hráčů, mezi kterými se letos nenašla žádná
odvážná žena. Po rozdělení a utkáních v základních skupinách přišel na řadu KO systém.
S nástrahami turnaje si nejlépe poradil vítěž turnaje P. Sosnovec, kterého následovali
Z. Pávec, P. Flemr a T. Pícha.
Účastníci turnaje ve stolním tenisu 2019
Fotogalerii zhlédněte zde: //branice.rajce.cz/Stolni_tenis_2019/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 24. prosince, na Štedrý den, se sešlo u kapličky Sv. Kříže 41! sousedů, známých
a kamarádu, aby u hrnku punče pohovořili nejen o probíhajících vánočních svátcích.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 7. prosince dorazil do kulturáku se svou nadílkou Mikuláš. Pro balíček odměn
vykoupený básničkou si v doprovodu 30-ti dospělých přišlo 34 dětských "hříšných" duší.
Po skončení nadílky následovala zasloužená čertovská diskotéka. Moderování a hudební
kulisu obstarali manželé Novákovi.

Mikalášská nadílka 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 6. prosince bylo připraveno pro nejstarší spoluobčany posezení v kulturním domě.
Z 45-ti návštěvníků byla převážná většina domácích.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upozorňujeme, že od neděle 15. prosince dochází ke změně v jízdních řádech českých drah.
Nově se na trati Tábor - Ražice (č.201) objeví spěšný vlak, další z novinek je možnost
zakoupení jízdenky ve vlaku u výpravčího. Na nádraží již jízdenku nezakoupíte.
Nový jízdní řád trati č.201 je zde: https://www.szdc.cz/201.pdf/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 30. listopadu bylo ukončeno hlasování v anketě, kde jsme zjišťovali, jestli
byste uvítali Sportovní ples?
Mezi 70-ti hlasujícími jednoznačně převažovala možnost ano (47 hlasů, tj. 67%),
opačná odpověď získala 16 hlasů (tj. 23%). Neutrální stanovisko "je mi to jedno"
bylo zvoleno 7x (tj. 10%). Děkujeme za Vaše hlasy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 29. listopadu skončila závěrečným vyúčtováním dotace Jihočeského kraje pro
TJ Sokol pod názvem: "Oprava kabin a sociálního zařízení budovy v areálu sportoviště
TJ Sokol Branice, z.s.". Výdaje projektu byly stanoveny na 598.750,- Kč se spoluúčastí
20% (tj. 119.750,- Kč). Rekonstrukcí prošla část vchodových dvěří a oken (výměna za
plastová), sociální zázemí pro návštěvníky a sprchy v šatnách. Díky rekonstrukci
probíhající od začátku zaří musela být přeložena většina domácích utkání na hřiště
soupeřů. V jarní části sezony se mohou fotbalový fanoušci těšit na velké porce fotbalu.
Koláž socialního zařízení v budově TJ Sokol, před a po rekonstrukci
Snímky z průběhu rekonstrukce naleznete zde: //branice.rajce.cz/Rekonstrukce_Sokol_2019/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 29. listopadu uspořádalo Vejrovské zemanství 11. Sešlost u kapličky Sv. Saturnina.
Ke kapličce dorazilo 35 účastníků. Do ankety o čestný titul "Rytíře Sv. Saturnina" se zapojilo
131 hlasujících. Pro letošní rok se titulem může pyšnit Jiří Suchý. Výhercem z řad hlasujících
se stala  pí. M. Řežábková z Kučeře.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 29. listopadu se v kulturním domě konal předvánoční jarmark. Tradičně byli k
zakoupení ručně vyráběné Vanoční dekorace, záskusky a nejrůznější tématické výrobky.
Pohled do kulturního domu při Vánočním jarmarku
Několik dalších fotografií naleznete zde: https://rajce.cz/Predvanocni_jarmark/
Článek Jihočeského týdeníku čtěte zde:
https://www.jcted.cz/branicky-jarmark/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 23. listopadu zavítal do kulturáku kovářovský ochotnický spolek Opona, aby zde
prezentoval pohádku pro malé i velké Lotrando a Zubejda. O představení byl velký zájem,
dorazili děti, rodiče i prarodiče (60 dospělých a 35 dětí). Nakonec byli spokojení diváci i
samotní účinkující, kteří nešetřili chválou pro místní početné publikum.
Divadelní soubor Opona při představení v KD
Fotogalerii múžete shlédnout zde: https://.rajce.cz/Opona_Lotrando_a_Zubejda/
Článek JčTeď naleznete zde: https://www.jcted.cz/branice-kovarovska-opona/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 16. listopadu se ve Stehlovické hospůdce sešli příznivci zlatavého moku, probíhal
zde XVI. ročník Pivobraní. Do soutěže se zapojilo 35 účatníků a vybírali z 16-ti drůhů piv.
Kategorii Klasik ovládl Hulvát 11° z pivovaru Truskovice u Vodňan, mezi Speciály nejvíce
chutnal Král Šumavy ze Strakonického Dudáku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upozorňujeme, na přechod na nový televizní signál. Dle přiloženého letáku proběhne
v Jihočeském kraji, tedy i u nás v obci, 19. března příštího roku.

Plakát přechodu vysílání DVB-T2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 26. října dorazila do kulturního domu dechová kapela Doubravanka, aby zde svým
vystoupením pobavila publikum všech věkových katergorii. Do kulturáku dorazilo celkem
112 spokojených návštěvníků. Zábavu zpestřila i malá tomloba ze vstupenek o upomínkové
předměty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 11. října uspořádalo Vejrovské zemanství VII. šachový turnaj "O zlatého vola".
V místní hospůdce se v turnaji soutěžilo ve dvou kategoriích - v dětské kategorii zvítězil
M. Jaroš, následovali V. Strnadová a P. Strnad. Zpestřením bylo, že se vítěz dětské kategorie
zapojil i mezi seniorskou kategorii, aby doplnil ideální počet osmi účastníků turnaje a dokonce
si vedl nad očekávání, když obsadil krásné druhé místo. Loňské vítězství obhájil P. Brichta,
třetí místo obsadil "všeuměl" T. Pícha.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upozorňujeme na přerušení dodávky elektrické energie dne 15. listopadu v celé obci včetně
ZD Branice. Oblast bude vypnuta od 7:30 do 16:00 hodin. Z tohoto důvodu bude uzavřen i
obecní úřad, obchod Smíšenka a pohostinství.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upozorňujeme na přerušení dodávky elektrické energie dne 18. října v lokalitě RD u hřiště.
Oblast bude vypnuta od 7:30 do 16:30 hodin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ve středu 9. října uveřejnil Jihočeský týdeník článek o kauze "Květovská obora",
jelikož se dotýká i občanů naší obce, proto článek přinášíme v odkaze níže.

https://www.jcted.cz/schwarzenberska-arogance-trva/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UPOZORŇUJEME, že od 14. října do 28. října bude uzavřena prodejna Smíšenka.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upozorňujeme, že do pátku 4. října nebude funkční veřejné osvětlení v části obce "Pazderna"
z důvodu poruchy rozvaděče veř. osvětlení. Děkujeme za pochopení.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 10. září byli zvoleni vítězové prázdninové květinové soutěže. Výherce vybrali na
svém zasedání zastupitelé, kdy každý obodoval nejlepší snímky, dle vlastního uvážení.
Ze součtu bodů vyšel jako vítěz V. Vošahlík a získá dárek v podobě poukazu na odběr zboží
v hodnot 1.500,-Kč, druhé místo obsadila V. Bardová, ta obdrží poukaz na 1.000,-Kč a
pomyslný bronz získala A. Velková, která se může těšit na poukaz v podobě 500,-Kč
Koláž s výsledky květinové soutěže 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME na přerušení dodávky elektrické energie v celé obci ve středu
18. září v době od 13:00 do 16:30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 31. září se ve sportovním areálu sešli sportovci, kamarádi a nadšenci k 18. ročníku
Volejbal Cupu. Po mnoha dlouhých letech provázelo celý turnaj slunečné a teplé počasí, které
všichni účastníci na sklonku prázdnin uvítali. Týmy byly v turnaji rozděleny do dvou skupin
z nichž vzešli jednotlivá semifinále a zápasy o umístění. Poprvé se z vítězství radoval písecký
tým Jedna Věž (J. Lešková, Z. Kulykowcová, L. Minarčík a P. Koryčan), když ve finále dokázali
porazit krále tohoto turnaje tým Jelita. Dále v pořadí následovali: 3. Dvě věže, 4. Kyselý bubliny,
5. Křenovická křídla, 6. Bobule, 7. E.K.Déčka a 8. Zoufalci

Účastníci Volejbal Cupu 2019
Fotogalerii můžete shlédnout zde: https://volejbalcup.rajce.idnes.cz/2019/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 31. září se v Prohledáriu Vejrovského zemanství uskutečnil 9. ročník Filmového
večera s tématem Josef Hlinomaz. Promítání svou účastí poctil i synovec tohoto populárního
herce Václav Hlinomaz. Promítání se zúčastnilo okolo 25-ti návštěvníků.

Promítání  Vejrovského zemanství 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME na výluku železniční trati č. 201 (Tábor -> Ražice). Ve dnech
od 2. do 4. září budou vlakové spoje v naší obci nahrazeny náhradní autobus. dopravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Českých drah: https://www.cd.cz/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME, že od 1. září došlo k úpravě odjezdového času linky č. 360062,
která svaží školáky z Milevska. Aktuální jízdní řád tohoto spoje naleznete zde:

http://www.portal.idos.cz/L360062_190901.pdf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Od neděle 25. srpna si můžete prohlédnout Branice z výšky a na vybraných místech
pomocí 3D fotografií. Prohlídku obce naleznete v odkaze zde: //www.travel.cz/branice/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Od pondělí 1. července se můžete zapojit do prázdninové květinové soutěže. Podmínkou
je, že si svůj záhon, truhlík, terasu, skalku nebo vyzdobené okno musíte vyfotit a foto
odeslat na e-mail: obec@branice.cz. Do textu mailu připište "soutěž" a své jméno.
Po skončení soutěže 31. srpna vybere zastupitelstvo vítězný snímek, který obdrží
dárkový poukaz. Všechny soutěžní snímky uveřejníme v obecní fotogalerii.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V nědeli 30. června skončilo hlasování v anketě, kdy jsme se Vás ptali, jestli třídíte
odpad? Tedy téma, které v současné době patří mezi ty často skloňované.
Svůj hlas uvedlo 46 respondentů. Většinu hlasů održeli odpovědi, že odpad třídím
(31 hlasů, tj. 67%) a spíše třídím (6 hlasů, tj. 13%). Spíše odpad netřídí jeden hlasující
(tj. 2%). A zapřísáhlých netřídičů se v hlasování našlo osm (tj. 18%).


Děkujeme za Vaše hlasy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V neděli 23. června odvysílala Češka televize pořád Nedej se na téma: Ploty proti lidem.
Zaměřili se na zrušení přelízek v Květovské oboře a tím pádem znemožnění přístupu do ní.
Toto se dotýká i občanů Branic, proto Vám přinášíme odkaz na pořad zde:

https://www.ceskatelevize.cz/-nedej-se/ploty-proti-lidem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 21. června jsme se v Mateřské škole spolu s rodiči rozloučili s uplynulým
školním rokem. S počasím to bylo jako na houpačce. Nejprve to vypadalo, že se setkání
neuskuteční, pak se počasí umoudřilo a my si mohli užít poslendí setkání na zahradě
školky. K dobré náladě přispěli i policisté z milevského oddělení Policie ČR. Připomněli
dětem i jejich rodičům základní pravidla pro bezpečné prožizí prázdnin, děti si mohly
prohlédnout policejní auto a spolu s rodiči přemýšlely nad pracovním listem. Na své si
přičli i dospělí. Mohli si vyzkoušet, jak se dýchá do přístroje na zjištění alkoholu v
dechu, jak se pohybuje v plné policejní výzbroji nebo jak se člověk cítí, když mu berou
otisky prstů. Pak následovalo opékání buřtů, na které se těší velcí a malí. Školní rok
skončil a my, učitelky MŠ, děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci a těšíme se
v září na shledanou. Děkujeme i policistům za jejich práci věnovanou právě těm nejmenším.
Děti a rodiče při loučení se školním rokem v MŠ
Fotogalerii naleznete zde: http://rajce/MS_konec_roku_2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 17. června vyhlásil náměstek hejtmanky výsledky v soutěži Vesnice roku
Jihočeského kraje. Nejlepší umístění putovali tradičně do okresu České Budějovice a
Strakonice. Titulem nejlepší vesnice jihočeského kraje se letos mohou pyšnit Čejetice.
Naše obec se dočkala čestného uznání za obnovení činnosti fotbalového klubu.
Hodnotící komise soutěže Vesnice roku při návštěvě v Branicích

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 7. června bylo slavnostní a hlavně plné smíchu. I letos jsme se s odcházejícími dětmi
rozloučili v kulturním domě, a aby rozloučení bylo opravdu slavnostní, přijíždí za dětmi
oblíbený Krejčík Honza. S dětmi si společně zazpívá veselé písničky plné poučení a na závěr
pasuje předškoláky na školáky. Aby je mohl Honza pustit do školy, musí každý skoroškolák
splnit těžký úkol. Teprve potom má "dovoleno" odejít do školy. Každý teď již "ŠKOLÁK"
si odnesl pasovací stužku, kytičku a tašku s pohádkovou knihou a dalšími dárky. Na cestu do
školy je vypravily paní učitelky i pan starosta. Bavily se nejenom děti, ale velká spousta
dospěláků si také přišla na své. Kamarádi, ŠŤASTNOU CESTU DO ŠKOLY!!!
Novými školáky se stali: Filip Štráchal, Vojtěch Kodad, Lucie Jandová, Eliška Krejčová,
Eduard Beneš a William Hesoun.
Foto nově pasovaných předškoláků

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 1. června se ve sportovním areálu konali XIV. Hasičsko-Vejrovské slavnosti
nebo-li dětský den. Díky krásnému počasí a bohatému programu si na hřiště našlo cestu
asi 200 návštěvníků. Děti po celé odpoledne soutěžili v hasičských a vejrovských disciplínách
ve kterých získali Kventlíky, které mohli proměnit za něco dobrého na zub nebo malou
pozornost. Připraveny byli scénky nastupující generace ochotníků, kynologové
z Milevska předvedli práci se psy, své vozy a vybavení vystavili členové hasičského a
policejního sboru. Velký úspěch měl, jako vždy, skákací hrad. Závěr dne patřil kapele
Čtyřválec.
Den dětí ve sportovním areálu 2019
Fotogalerii naleznete zde: https://rajce.cz/Hasicsko-Vejrovske_slavnosti_2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 11. května proběhlo na Mozolově jarní kolo soutěže mladých hasičů Plamen 2019.
Naši obec reprezentovali starší žáci a domů přivezli ocenění za 3. místo za suveréními
Chyškami a Dobrošovem. Více podrobností se můžete dočíst v odkaze na portál JčTeď
zde: //www.jcted.cz/plamen-2019-okres-pisek/
Foto mladých členů SDH při soutěži Plamen 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 30. dubna bylo na programu tradiční stavění máje a pálení čarodějnic. Program
dne započal již odpoledne, kdy (nejen) branické slečny ozdobili vrchní části máje a věnců.
Odpoledne obstarali mládenci a muži, kteří pod dohledem slušné návštěvy přihlížejících,
vztyčili máj. Poté se všichni s dětmi vydali ke kulturnímu domu, kde následovalo opékání
buřtů a upálení čarodějnice. Program zakončil lampionový průvod zpět k májce.
Obrázek nové májky 2019
Fotogalerii naleznete zde: https://.rajce.idnes.cz/maj_paleni_carodejnic_2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 27. dubna  se vypravili členové TJ Sokol na brigádu do sportovního areálu.
22 členů a 6 dětí stihlo během dopoledne udělat kus práce. Mezi hlavní úkoly patřili:
osazení nových laviček před tribunou, oprava nátěrů chatek, připrava na novou sezony
a úklid areálu.

Několik fotografií naleznete zde: https://rajce.cz/Brigada_TJ_Sokol_2019
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 13. dubna vystoupili v kulturním domě heligonkáři z celého kraje a všech generací.
Pod patronátem spolku Sousedé 95 se konal 19. ročník akce Branické heligonky aneb Memoriál
Járy Strnada. Dorazila stovka návštěvníků, která měla možnost hlasovat pro nejlepší a rozhodla
takto: 1. J. Lhotecký, 2. K. Nováková a 3. Veselé heligonky (J. Basíková a B. Šmejkal).Všichni
účinkující sklidili zasloužený aplaus a odnesli si tradiční odměnu v podobě půllitru s logem
Sousedů.  

Fotogalerii a článek týdeníku JčTeď najdete zde: //www.jcted.cz/branicke-heligonky/
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 6. dubna se před klubovnou sešla parta lidí, kterým není lhostejné, jak vypadá naše
okolí, ve kterém žijeme. Tak jako předešlé roky se vydali mladí hasiči se svými vedoucími,
děti ze školky s rodiči i braničtí občané na "pochůzku" obcí s nezbytným vybavením -
nechyběly pytle, pracovní rukavice, pití a hlavně chuť udělat něco pro sebe, obec a ostatní.
Musíme konstatovat, že množství odpadků volně ležících v obci je rok od roku menší, což je
pozitivní zpráva. Počasí přálo, nálada byla výborná a na účastníky úklidu čekala na konci
odměna v podobě výborných koláčů a nějaké té sladkosti. Za rok půjdeme zase a zveme i
další občany, aby se k nám také přidali. Ten pocit z dobře vykonané práce stojí za to.
Pojďte příšte s námi a buďte příkladem pro ty nejmenší.
Foto skupiny dobrovolníků při sběru odpadků v obci

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 5. dubna se ve třídě mateřské školy konal již X. ročník oblíbeného večeru s knihou,
tentokrát s podtitulem "Český Honza". Knihovník P. Zeman využil svých knihovnických
zkušeností a pokusil se i těm nejmenším přiblížit význam čtení a podpořit tak jejich čtenářskou
pregramotnost. Pro starší děti a mládež to byla zase možnost užít si  večer bez moderních
technologií, jen s knihou a se spostou legrace v podobě her, soutěží a promítání. Ani dospělí
nepřišli zkrátka. Zavzpomínali na dětství a doba společně strávená s jejich dětmi při aktivitách
byla jen pomyslnou třešničkou na dortu. Akce se vydařila a již teď jsme celí napjatí, jaké téma
připadne na příští rok.
Foto účastníků večeru s knihou
Fotogalerii naleznete v odkaze: http//rajce.cz/Capkodrdoladovani_2019

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 8. dubna uveřejnil deník JčTeď rozhovor se starostou naší obce, který naleznete
v odkaze zde: /www.jcted.cz/v-branicich-rostou-nove-domy-i-byty/

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OZNAMUJEME občanům, že ve středu 10. dubna proběhne cvičení "Tomegas 2019".
Více podrobností o této simulované havárii naleznete v plakátu.
Obrázek s textem a upozornění o cvičení ve firmě Tomegas

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INFORMUJEME Vás, že v období od 1.4. do 11.4. proběhnou výluky železniční přepravy
v různých úsecích trati Branice - Záhoří. Z tohoto důvodu budou dotčené spoje nahrazeny
autobusovou dopravou.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 16. března se pod patronací SDH a MŠ konal v kulturním domě dětský karneval.
Do kulturáku dorazilo téměř 50 dětských masek v doprovodu 80 dospěláků. O zábavu se
postarali "námořníci" ze zmíněných organizací.  Pro děti byly připravené nejrůznější hry a
tombola, ale největší úspěch měla jako vždy volná zábava.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 12. března byly v píseckém kině Portyč vyhlášeny výsledky 8. ročníku výtvarné soutěže
Moje školka, kterou pořádá 15. mateřská škola v Erbenově ulici a Centrum kultury města Písek.
Naše MŠ se této soutěže zúčastnila poprvé a hned s takovým úspěchem. Do soutěže jsme poslali
2 obrázky a oba byly oceněny. Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských škol a 2 předškolní kluby,
zasláno bylo celkem 216 obrázků. Z nich vybrala porota ty nejlepší. V II. kategorii dětí ve věku
4-5 let obsadila první místo Anežka Drugová a čestné uznání v I. kategorii dětí 2-4 roky získal
Vojtěch Liška. Obrázky děti namalovali pod vedením paní učitelky Hany Zabloudilové.
Oceněným gratulujeme a pořadatelům děkujeme za úžasnou atmosféru při předávání ocenění.
Foto z 8. ročníku výtvarné soutěže Moje školka

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 11. března skončilo hlasování v další anketě těchto stránek. Ptali jsme se Vás
na názor, jestli je správná volba v objektu č.p. 9 (u kapličky Sv. Václava) vybudovat
obecní byty.

Hlasovalo 111 dotazovaných, jejichž názory se téměř rovnoměrně dělily, přesto se více
přiklonili k možnosti, že byty v tomto objektu nejsou správou volbou (62 hlasů, tj. 56%).
Opačnou variantu jste zvolili 44x (tj. 40%). Neutrální názor získal 5 hlasů (tj. 4%).

Děkujeme za Vaše hlasy. Své názory, ať už na toto nebo jiné téma, můžete vyjádřit zde v
návštěvní knize, na obecním e-mailu nebo osobně na obecním úřadě.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME, že dle závazné vyhlášky č. 2/2011 o místních poplatcích je do konce
března splatný poplatek ze psů.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UPOZORŇUJEME občany, aby do sběrných kontejnerů na tříděný odpad ukládali pouze
takový odpad, který je do těchto kontejnerů určen. Co do jakého z kontejnerů patří naleznete
v odkaze zde:https://jaktridit.cz/. Odpad, který není určen do kontejnerů je možné odvézt
do sběrného dvora Bernartice - www.bernartice.cz/sberny-dvur/, se kterým má naše obec
podepsanou spolupráci, proto občané Branic, zde mohou ukládat odpady bez poplatku.
Dále upozorňujeme, že odvážet jakýkoliv odpad na "kompost" u sportovního areálu je
zakázáno!

Tyto informace byly předány v podobě letáku do každé z domácností v obci.
Dokument je k nahlédnutí nebo stažení zde: //www.branice.cz/ke-stazeni/jak-tridit.html

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 16. února se v kulturním domě konal Reprezentační ples obce a hasičů. Dobrá muzika,
bohatá tombola a záruka dobré nálady. To vše přilákal 215 hostů, což je jedna z nejvyšších
návštěv v obnovené tradici toho plesu.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pondělí 28. ledna zahájila specializovaná firma práce na veřejné zakázce pod názvem
"Regenerace veřejné zeleně". Na tuto akci byla obci přidělena dotace z OPŽP ve výši
přibližně 1,7 mil. Kč. Práce budou prováděny napříč celou obcí a budou spočívat v kácení,
ošetření a prořezu stávajících dřevin, ale také ve výsadbě nových. Součástí by mělo být i
vytvoření několika odpočinkových míst. Závěrečné vyúčtování Vám přineseme po ukončení
realizace díla. Projekt díla s popisem úprav je k nahlédnutí na OÚ.
Foto vykácených jehličnanů v areálu TJ Sokol

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V pátek 18. ledna pořádalo Vejrovské zemanství XIII. Turnaj ve stolním hokeji.
Toto neoficiální mistrovství Vejrovského zemanství se odehrálo v branické hospůdce
a zúčastnilo se ho 18 hráčů. Z šesti základních skupin postoupilo do následných
vyřazovacích bojů 8 nejlepších hráčů. Vítěztví a obhajobu titulu si připsal T. Pícha,
další medailová místa obsadili: J. Mácha a F. Čáp. Všichni medailisté a dva nejmladší
hráči: J. Fedáková a O. Hovorka si odnesli ručně vyrobené medaile a něco na zub.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sobotu 5. ledna putovali obcí Tři králové. Peněžitým darem jste mohli přispět Farní
charitě Veselíčko. Celkem koledníci nashromáždili sumu 52.701 Kč, kterou braničáci
podpořili částkou 4.488 Kč. 
Pochod Tříkrálový 2018

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V úterý 1. ledna, v první den roku 2019, vedl Pavel Zeman partu asi 15-ti novoročních turistů
k pochodu do okolí obce. Trasu dlouhou zhruba 7km stihli urazit za necelé dvě hodiny.
Foto z novoročního pochodu 2019