Úřední deska

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Vážení spoluobčané, majitelé objektů určených k bydlení,

ZOB schválilo na svém zasedání dne 19.11.2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství. Od 1.1.2022 je místní poplatek vybírán paušálem ve výši 420,- Kč za osobu přihlášenou v obci a vlastník rodinného

domu, bytu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba. Popelnice Vám budou vyvážet bez žádných popelnicových 

známek. Splatnost tohoto poplatku je 30.6.2022. Způsob úhrady hotově v kanceláři OÚ (v úředních hodinách Po, St a Pá) nebo převodem na

účet : 0640959359/0800, variabilní symbol - 1345, specifický symbol: číslo popisné a do poznámky pro příjemce své jméno a příjmení.