GDPR

GDPR

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro obec Branice zajišťuje Svazek obcí Milevska, 
Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko, IČ: 65986580.  
                          
Kontaktní osobou je od 1.7.2019 Bc. Michaela Hrnečková, tel.: 602 528 913, e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

 

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25.5.2018 a které je použitelné pro všechny státy Evropské unie má, mimo jiné, subjekt údajů tzn. fyzická osoba právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

 

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří:

 

• právo na přístup k osobním údajům,

• právo na opravu, resp. doplnění,

• právo na výmaz,

• právo na omezení zpracování,

• právo na přenositelnost údajů,

• právo vznést námitku,

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prava-subjektu.pdf 94.8 Kb
pravni-titul-pro-zpracovani-osobnich-udaju.pdf 46.7 Kb