Úřední deska

Místní poplatek ze psů rok 2022

Vážení spoluobčané,

jako každý rok se vybírá poplatek ze psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců a platí držitel přihlášen v obci. Výše poplatku je 100,- Kč za jednoho psa,

za druhého a každého psa téhož držitele 100,- Kč. Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Úhrada možná v kanceláři OÚ v úředních hodinách (Po, St a Pá) nebo na účet č. 0640959359/0800 , variabilní symbol:

1341, specifický symbol: číslo popisné a do poznámky pro příjemce své jméno a příjmení.