Úřední deska

Místní poplatek ze psů pro rok 2023

Obecní úřad Branice upozorňuje na místní poplatek ze psů pro rok 2023, který je splatný k 31.3.2023

dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.

 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená k trvalému pobytu.

Sazba za jednoho psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je 100,- Kč.