Úřední deska

Územní plán obce Branice

 

Územní plán Branice  byl pořízen z dotačního programu Jihočeského kraje

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje.