Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025, Obec Branice
Schválený rozpočet na rok 2023 - Obec Branice
Závěrečný účet za rok 2021 - Obec Branice