Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026, Obec Branice
Schválený rozpočet na rok 2024 - Obec Branice
Závěrečný účet za rok 2022 - Obec Branice